Ekologia w uprawach jagodowych


06-03-2019, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Ekologia-w-uprawach-jagodowych,11926.html

„Ekologia w sadownictwie – uprawy jagodowe” – to temat konferencji, która odbyła się 20 lutego br. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Celem organizacji tego wydarzenia było zapoznanie uczestników z nowościami w sposobie uprawy, doborze odmian truskawki, maliny, jeżyny, jagody kamczackiej i winorośli oraz różnych sposobów sprzedaży i marketingu w Polsce i na świecie.

W konferencji licznie uczestniczyli pracownicy oraz delegaci MIR z całej Małopolski. Jak podają organizatorzy w spotkaniu uczestniczyło łącznie 163 osób, w tym 121 producentów owoców jagodowych. 
Podczas konferencji mogliśmy posłuchać wykładu dr inż. Jana Danka (NIWA - Hodowla Roślin Jagodowych), który omówił kierunki w uprawie truskawek. Następnie temat dywersyfikacji w produkcji malin i jeżyn przedstawiła dr inż. Agnieszka Orzeł (NIWA). Kolejne omawiane tematy to:

Na zakończenie dr hab. Maciej Gąstoł (UR w Krakowie) zreferował tematykę związaną z uprawą winnic ekologicznych.

Konferencja była odpowiedzą na wzrastające zainteresowanie konsumentów zdrową żywnością pochodzącą z krajowej uprawy ekologicznej. Spotkanie dało szansę na wymianą wiedzy praktycznej między plantatorami i pasjonatami owoców miękkich a wybitnymi przedstawicielami nauk rolniczych, zajmującymi się roślinami jagodowymi. Uczestnicy spotkania mogli również zapoznać się z ofertą szkoleniową oraz osiągnięciami technologicznymi w uprawie roślin jagodowych na stoiskach wystawienniczych. Wśród prezentujących się firm znaleźli się producenci materiału szkółkarskiego, opakowań, ekologicznych nawozów i biostymulatorów oraz dostawców w najnowszych technologii w uprawach jagodowych.

Organizatorem konferencji był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Sponsorem i partnerem organizacyjnym był Polski Instytut Truskawki. 

Joanna Kołodziej, Jolanta Mocniak
Biuro MIR w Wadowicach


 

Galeria