Interwencja ws. niskich cen kukurydzy


04-10-2019, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Interwencja-ws.-niskich-cen-kukurydzy,12322.html

3 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiegoz z wnioskiem do o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej.

Obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t dla kukurydzy o wilgotności 15%. Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna. Polska, jak i inne kraje europejskie zostały dotknięte klęską suszy, co również zmniejsza podaż kukurydzy i nie tłumaczy takich niskich cen skupowych.

W związku z powyższym Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Ministra podjęcie odpowiednich działań oraz zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w powyższej sprawie.

Źródło: KRIR