Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości rolnej w miejscowości Rzeżuśnia, gm. Gołcza


01-04-2019, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Ogłoszenie-o-sprzedaży-nieruchomości-rolnej-w-miejscowości-Rzeżuśnia,-gm.-Gołcza,11992.html

Sprzedam działkę rolną zabudowaną, położoną w jednostce ewidencyjnej Gołcza, obręb Rzeżuśnia, powiat miechowski, województwo małopolskie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 291/2 o powierzchni 1,2300 ha za cenę 550.000 zł (do negocjacji).

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest dworem murowanym z okresu XIX i XX wieku oraz stodołą, przy dworze znajduje się pozostałość parku dworskiego. Zgodnie z MPZP nieruchomość znajduje się w terenie o symbolu N1ZU i N8MM1.

Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 510 061 612