Opinia samorządu rolniczego dot. wysokości wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych


13-06-2019, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Opinia-samorządu-rolniczego-dot.-wysokości-wpłat-na-Fundusz-Promocji-Roślin-Oleistych,12122.html

11 czerwca br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (►druk nr 3455).

Projekt ma na celu utworzenie nowego Funduszu Promocji Roślin Oleistych, którego głównym celem byłoby wspieranie marketingu, wzrostu spożycia i promocji roślin oleistych oraz ich przetworów pochodzących z przetwarzania rzepaku, rzepiku, soi, lnu i konopi. Wpłaty na nowy fundusz promocji, mają być naliczane w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do 15% środków funduszu ma być przeznaczone na promocję produktów pszczelich. 

Samorząd rolniczy, w opinii przekazanej do Kancelarii Sejmu w dniu 6 czerwca br. stwierdza, że niezrozumiałym jest finansowanie działań na rzecz promocji pszczelarstwa jedynie przez Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Jeżeli projektodawca miałby zamiar wspierania pszczelarstwa z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych należałoby wprowadzić zmiany do Funduszy, w których wysokość plonu uzależniona jest od pszczół, np. w produkcji owoców.

Samorząd rolniczy jest przeciwny stosowaniu wyższej stawki wpłaty na Fundusz Promocji Roślin Oleistych, niż w pozostałych Funduszach, stojąc na stanowisku, że wysokość wpłat na Fundusze powinna być zachowana na dotychczasowym poziomie 0,1% wartości netto.

Źródło: KRIR