Realizacja wniosków RP MIR w Tarnowie


17-01-2020, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Realizacja-wniosków-RP-MIR-w-Tarnowie,12538.html

Podczas posiedzenia RP MIR w Tarnowie w dniu 23 września 2019 r., członkowie Rady podjęli ►wnioski, które Zarząd MIR przekazał do dalszej realizacji do KRIR.

11 grudnia 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do MRiRW z postulatem o wpisanie fasoli wielokwiatowej na listę roślin wysokobiałkowych, których uprawa umożliwia rolnikom ubieganie się o dodatkowe płatności (►pisma KRIR z dn. 11.12.2019 r.).

Do 2015 roku rolnicy uprawiający fasolę wielokwiatową otrzymywali z tego tytułu dodatkowe dopłaty. Od 2016 r. nie ma już takiej możliwości, płatność do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno w 2019 przysługuje jedynie do powierzchni uprawy: łubinu białego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, soi zwyczajnej, bobiku oraz grochu siewnego, w tym peluszki (z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego), jeżeli dokonano zbioru ziarna. Skutkiem tego ograniczenia jest zanikanie w Polsce upraw fasoli wielokwiatowej, a polski rynek trafiają uprawy z państw z poza Unii Europejskiej. Uprawa fasoli  wielokwiatowej jest w Małopolsce tradycją i trudno wyobrazić sobie krajobraz tego województwa bez plantacji fasoli.

Wniosek dotyczący utworzenia funduszu gwarancyjnego oraz wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń upraw rolnych opartych na zasadzie wzajemności ubezpieczeniowej w celu konsultacji przekazany został do pozostasłych wojewódzkich izb rolniczych (►pismo KRIR z dn. 11.12.2019 r.).

Odnośnie wniosku o zmianę przepisów regulujących dofinansowanie wapna nawozowego w formie granulowanej - z informacji uzyskanych w stacji chemiczno-rolniczej wynika, że forma granulowana wapna jest dopuszczona do stosowania z dopłatą w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Na fakturze należy zamieścić informację, że zakup dotyczy środka wapnującego ujętego w tabeli w punkcie G1 Wapień naturalny podpunkt 1b lub 2b. Przykładowy nawóz granulowany Wapno POLCALC Big Bag 500 kg (granulat 2-6 mm) zawiera nawet 98% granulatu pochodzenia kredowego węglanowego - mączka wapienna (CaCO3), która została poddana rozdrobnieniu, dzięki czemu jej ziarnistość wynosi mniej niż 90 mikronów.