Super Comice 2015


05-11-2015, Redaktor: Jkalmuk
https://mir.krakow.pl/artykuly/Super-Comice-2015,9195.html

Pod koniec października br. grupa młodych rolników z Małopolski uczestniczyła w jedynej w swoim rodzaju wystawie zwierząt hodowlanych (głównie krów rasy montbeliarde) w Pontarlier we Francji. Wystawa ta odbywa się cyklicznie, co 5 lat już od dwóch dekad, pod nazwą Super Comice.

Wyjątkowość wystawy, połączonej z festiwalem europejskim, polega na umiejscowieniu – w 15-tysięcznym mieście Pontarlier w Departamencie Doubs, oraz liczbie prezentowanych zwierząt – w czasie jednego dnia miasto, centralna część miasta w sposób totalny jest okupowana przez krowy. 600 krów, wyselekcjonowanych podczas wcześniejszych kwalifikacji w kantonach, poddawanych jest ocenie na kilku ringach wystawowych, w różnych kategoriach wiekowych. Zakres logistyczny operacji jest olbrzymi, a liczba zwierząt niewyobrażalna – jak na warunki polskich wystaw. Krowy przywożone są od godziny 4 rano do centrum miasta, którego ulice są miejscem ich uwięzi, przepędów, oraz żywienia. Pomimo tej ilości zwierząt i pomimo tego, że miejsce, w którym zostały zgromadzone w niczym nie przypomina obór, miasto zostało wysprzątane w ciągu 3 godzin po zakończeniu wystawy. 

Pomysłodawca wystawy, Chrystian Kita nie ukrywa, że bez pomocy prefekta miasta jej organizacja byłaby niemożliwa. Możemy pozazdrościć stosunku władz miasta oraz jego mieszkańców do idei tego przedsięwzięcia. Oprócz celu typowo hodowlanego, którym jak przy każdej wystawie jest wyłonienie krów i jałówek o cechach najbliższych wzorcowi rasy, jest promocja miasta. Koszt organizacji wystawy to około 200 tys. euro, które w większości pochodzą z regionu (urząd marszałkowski). Zastanawialiśmy się czy w warunkach polskich zorganizowanie takiej wystawy byłoby możliwe – myślę, że byłoby to trudne. W przeszłości zaproponowaliśmy organizację podobnej wystawy na krakowskich Błoniach, jednak spotkaliśmy się ze zdecydowanym sprzeciwem urzędu miasta. Późniejsze przedsięwzięcia orgaznizowane przez Jacka Soskę, takie jak wypas owiec czy wyścigi konne, świadczą o zmianie stanowiska urzędu miasta do organizacji tego typu imprez na terenie Krakowa.

W tym roku dodatkowo wystawie towarzyszyło wyjątkowe wydarzenie – festiwal europejski połączony z turniejem o tytuł Międzynarodowego Chłopa Roku, do udziału w którym zostali zaproszeni nasi rolnicy. Małopolska Izba Rolnicza jest inicjatorem tego międzynarodowego turnieju – 5 lat temu po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie młodych rolników z całej Europy w ramach Wyborów Chłopa w Racławicach. Dotychczas udawało nam się zaprosić delegacje z Rumunii, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz z dwóch regionów Francji Rhône Alpes i Doubs. Nasi francuscy partnerzy, poczuli się zobowiązani i w tym roku postanowili zorganizować podobne przedsięwzięcie na terenie Francji. Jednak festiwal w Pontarlier był namiastką tego co organizujemy w Racławicach. Spośród delegacji zagranicznych pojawili się tylko Włosi oraz młodzi rolnicy z Francji. Delegacja z Małopolski składająca się z 10-ciu młodych rolników, wśród których 6 osób to aktywni członkowie regionalnego zespołu ludowego „Słopniczanie”, była widoczna na każdym kroku. W barwnych strojach regionalnych, prezentując wspaniałą muzykę góralską oraz częstując naszymi małopolskimi specjałami posiadającymi unijne oznaczenia, wzbudzaliśmy żywe zainteresowanie uczestników wystawy. 

Wyjazd do Francji, oprócz aspektu kulturowo-integracyjnego miał również istotny wymiar poznawczy. Nasi francuscy partnerzy z izby rolniczej w Doubs pokazali nam gospodarstwa młodych rolników w dwóch regionach. Wszystkie gospodarstwa, które odwiedziliśmy funkcjonują w ramach grup producenckich zwanych GAEC. Stada które widzieliśmy liczyły co najmniej 60 krów, wyłącznie rasy montbeliarde. Wydajność mleczna krów, w zależności od systemu żywienia, kształtowała się od 6,5 tys. l do 9,5 tys. l mleka od krowy. W pierwszym przypadku system żywienia bazuje na sianie i paszach treściwych, co uwarunkowane jest produkcją sera comté. W tym systemie niedopuszczalne jest żywienie krów kiszonkami. Okres użytkowania krów wynosi od 4 do 8 laktacji. Cena mleka przeznaczonego do produkcji sera comté wynosi do 50 eurocentów za litr, podczas gdy przy produkcji konwencjonalnej – do 30 eurocentów za litr. Gospodarstwa dysponują dużą powierzchnią użytków rolnych, w których dominują łąki i pastwiska, na których krowy przebywają przez 8 miesięcy. Produkcja roślinna to przede wszystkim produkcja siana, kukurydzy na ziarno (uzyskiwany plon to 13 ton z ha), pszenicy (9,5 t/ha), rzepaku (4,5 t/ha). Wyposażenie obór jest standardowe, dojarnie 10-cio stanowiskowe firmy Alfa Laval. Ceny zbliżone do cen w Polsce i w Europie. 

Jedno z gospodarstw zajmowało się produkcją bydła mięsnego rasy charolaise. Produkcja oparta jest na utrzymywaniu mamek – dopłata do krowy mamki, która urodzi cielę wynosi 180 euro na rok. Cena żywca wynosi od 3,7 do 4,2 euro za 1 kg. Powierzchnia 6 ha gospodarstwa przeznaczona jest na wolnowybiegowy chów drobiu (rasa kur posiadające oznaczenie UE) – 500 kur na 1 hektar. Tucz oparty o tradycyjne pasze trwa do 4 miesięcy, a cena za 1 kg wynosi 5 euro. Poważnym problemem w produkcji drobiu są lisy, które powodują nawet 10% strat w pogłowiu stada. W ubiegłym roku na terenie gospodarstwa odstrzelono aż 25 lisów. 

Jak zwykle podczas tego typu wizyt zakres tematyczny pytań oraz wywiązujących się dyskusji obejmował wiele zagadnień w tym m.in.: zasady instalacji młodych rolników w gospodarstwie, ubezpieczenia społeczne i majątkowe. W przypadku tych ostatnich francuscy rolnicy mogą liczyć na państwowe dopłaty w wysokości 15 euro do 1 ha. Średnia cena ubezpieczenia od wszystkich ryzyk np. uprawy zbóż z dopłatą państwa wynosi 45 euro. 

Rozmawialiśmy również o katastrofalnej sytuacji na rynku mleka. Unijne wsparcie produkcji mleka we Francji w br. wyniosło 63 mln euro, w Polsce – 28 mln euro.
We Francji od wielu lat istnieją i sprawnie funkcjonują spółdzielnie maszynowe, które świadczą usługi mechanizacyjne dla okolicznych rolników – tak jak to kiedyś miało miejsce w Polsce, kiedy funkcjonowały kółka rolnicze i spółdzielnie kółek rolniczych. Spółdzielnia CUMA (Coopérative d'utilisation de matériel agricole) którą odwiedziliśmy jest doskonale wyposażona i świadczy usługi dla 200 okolicznych rolników na powierzchni ponad 1 000 ha. Spółdzielnia zatrudnia 15 pracowników, ale jej zarząd funkcjonuje bezpłatnie. Dla nowo wstępujących członków wpisowe wynosi 1 500 euro, a koszt 1 godziny pracy kombajnu to 340 euro. W wyjątkowych okolicznościach rolnik, będący rzetelnym i zaufanym członkiem spółdzielni może wypożyczyć tylko potrzebny mu sprzęt (z wyjątkiem kombajnu i opryskiwacza) bez usługi pracownika CUMA. Usługi świadczone przez spółdzielnię realizowane są według kolejności zgłoszeń. W przypadku prac, na które zapotrzebowanie jest szczególnie duże w krótkim okresie czasu, jak np. koszenie pszenicy, usługa wykonywana jest w dwóch etapach – 50% w pierwszym etapie, a pozostałą część po realizacji wszystkich zamówień, w ustalonej wcześniej kolejności. 

Podczas naszego pobytu w Pontarlier odbyło się oficjalne spotkanie z dyrektorem departamentu UE Jean-Francois Hulot, eurodeputowanym – Michelem Dantin oraz z prezesem izby rolniczej w regionie Doubs Danielem Prieur. Dyrektor Pan Jean-Francois Hulot w swojej prezentacji przedstawił historię wspólnej polityki rolnej oraz bieżące problemy z jakimi boryka się UE (susza, rosyjskie embargo, kryzys na rynku mleka, konsekwencje umowy z USA oraz dyrektywy klimatyczne). Obaj Panowie Jean-Francois Hulot oraz Daniel Prieur podkreślali znaczenie udziału młodych rolników, którzy produkując żywność, muszą wziąć pod uwagę rosnące zainteresowanie produkcją wysokiej jakości żywności jak również konieczność dbania o czystość środowiska rolniczego. 

W czasie naszej wizyty poznawaliśmy kilka aspektów funkcjonowania rolnictwa we Francji. Mieliśmy też okazję do zaprezentowania naszej rodzimej branży rolniczej. Na oficjalnych spotkaniach przedstawiłem najważniejsze informacje o polskim rolnictwie – dane liczbowe potwierdzają nasze czołowe miejsce wśród krajów UE. Była też mowa o zasadach pomocy dla młodych rolników oraz o problemach, z którymi musimy się mierzyć. 

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR


Fotorelacja z wyjazdu w poniższej Galerii. 

>>> Zobacz film - Super Comice 2015

Linki do stron poświęconych Super Comice 2015:

http://www.ville-pontarlier.fr/evenementiel/manifestations/super_comice.php
Télécharger le cahier central du PVV n°69 spécial Super Comice 

 

 

Galeria