Zakup ziemi przez osobę niebędącą rolnikiem indywidualnym


16-10-2019, Redaktor: Jkalmuk
http://mir.krakow.pl/artykuly/Zakup-ziemi-przez-osobę-niebędącą-rolnikiem-indywidualnym,12346.html

Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego określa, że nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jest ona wyrażana w drodze decyzji admistracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości rolnej jeżeli:

KOWR może także udzielić zgody osobie fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

KOWR może udzielić zgody na nabycie nieruchomości rolnej także osobie fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne, jeżeli przyznano jej pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej (rozumianej tutaj jako rolniczej) na rzecz młodych rolników. Natomiast nabycie nieruchomości rolnej będzie zgodne z warunkami przyznanej pomocy. Osoba taka musi jednak również zobowiązać sie do prowadzenia działalności rolniczej na nabywanej nieruchomości rolnej oraz do zamieszkiwania na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego. Niezbędne jest także w takiej sytuacji wykazanie, że w wyniku nabycia nieruchomości rolnej nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. Wniosek o wyrażenie takiej zgody można pobrać ze ►strony KOWR.

Źródło: Tygodnik Poradnik Rolniczy nr 41