25 lat Krajowej Rady Izb Rolniczych


10 września 2021 r. odbyły się uroczystości poświęcone Jubileuszowi 25-lecia działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej celebrowaną przez kardynała Kazimierza Nycza. W czasie kazania usłyszeliśmy wiele miłych słów na temat roli rolnika jako producenta żywności, jako kontynuatora tradycji ludowej oraz ochrony naturalnego środowiska.

Imponujące wrażenie robiła nie tylko liczba pocztów sztandarowych, ale również ilość darów ołtarza.

Głowna część uroczystości miała miejsce w Sali Kryształowej SGGW. Uroczystości zdominowane zostały przez wypowiedzi prawie wszystkich ministrów rolnictwa, którzy funkcjonowali w okresie 25 lat. Szczególne wrażenie odnieśliśmy po wystąpieniu byłego prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych i byłego ministra rolnictwa, a obecnie doradcy Prezydenta ds. rolnictwa Krzysztofa Adanowskiego. W jego wystąpieniu zawarte zostały elementy, z którymi większość zgromadzonych się zgadza. Dotyczą one konieczności dalszej intensyfikacji produkcji rolnictwa bez ograniczeń, co jest podstawą samowystarczalności żywieniowej Państwa, oraz utrzymania ważnej gałęzi gospodarki jaką jest rolnictwo. Minister rolnictwa Grzegorz Puda omówił obecne relacje z izbami rolniczymi i ich rolę w konsultacji aktów prawnych dotyczących rolnictwa. Wszyscy pozostali byli Ministrowie: Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Stanisław Kalemba, informowali zgromadzonych o swojej współpracy z izbami rolniczymi oraz propozycjami umocnienia roli izb na forum organizacji rolniczych.

Zwyczajowo w trakcie jubileuszy dekoruje się osoby najbardziej zasłużone odznaczeniami państwowymi, resortowymi i w przypadku tej uroczystości również odznaczeniami izbowymi. W gronie odznaczonych odznaczeniami państwowymi znaleźli się: Pan Jan Marek Lenczowski - odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Pan Ryszard Czaicki odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Przedstawiciele Małopolskiej Izby Rolniczej na uroczystych obchodach jubileuszu KRIR.
Od lewej: Henryk Dankowiakowski, Krystyna Janecka, Ryszard Jędruch,
Dariusz Włudyka, Marek Boligłowa, Jan Marek Lenczowski, Tadeusz Wójcik,
Ryszard Czaicki, Karol Zachwieja.

Integralną częścią uroczystości Jubileuszowych był Piknik Drobiowy sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.
Ze sponsorów uroczystości zauważyliśmy stoisko Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które od początku swego istnienia blisko współpracuje z wszystkimi izbami. Na terenie całego kraju, w większości izb, funkcjonują Związki Wzajemności Członkowskiej.

Uroczystość została uświetniona występem 3-osobowego zespołu kobiet, które w piosenkach i wierszach oddały obraz dzisiejszej wsi i jej współpracy z administracją państwową i unijną.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor Małopolskiej Izby Rolniczej


►Jubileusz 25-lecia izb rolniczych

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151598