Chusty malowane... , zapraszamy KGW z powiatu nowotarskiego do udziału w warsztatach


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Chusty malowane – warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich w województwie małopolskim w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim w sumie dla grupy 90 osób.

Głównym celem operacji jest podniesienie wiedzy, doskonalenie umiejętności oraz rozbudzenie potrzeby rozwoju regionalnej twórczości artystycznej uczestników warsztatów, poprzez poznawanie sztuki i techniki malowania na tkaninie. Przedstawicielki KGW uczestniczące w warsztatach zdobędą umiejętności malowania na tkaninie i samodzielnego wykonania niepowtarzalnej chusty regionalnej, która jest niezastąpionym elementem stroju regionalnego. Operacja przyczyni się też do pielęgnowania tradycji ludowych jakim było malowanie chust i przekazywania tych umiejętności pozostałym członkiniom KGW.

Zajęcia warsztatowe dla KGW z powiatu nowotarskiego - 15 osób

odbędą się w dniu 10 sierpnia 2021 r. w godz. 9:00-15:00 w Restauracji Pasieka w Jabłonce, ul. Sobieskiego 7B

Zapraszamy przedstawicieli KGW z powiatu nowotarskiego do bezpłatnego uczestnictwa.

Rejestracja uczestników warsztatów do dnia 02.08.2021 r. w biurze MIR w Nowym Sączu, ul Bielowicka 39L/2

email: nsacz@nir.sacz.pl, tel. 18 441 41 55 w godz. 7:00-15:00.

Partnerzy projektu:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


►Chusty malowane, warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich, 13-05-2021
 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1543132