Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - szkolenie w Tarnowskim biurze MIR


W dniach 10 i 11 lipca br. w biurze MIR w Tarnowie odbyło się szkolenie pn. "Zasady Wzajemnej Zgodności - cross compliance".

Omawiane zagadnienia dotyczyły Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie: ochrony środowiska (ochrony wód, gruntów rolnych, powietrza i krajobrazu), infrastruktury obszarów wiejskich, zdrowotności roślin, zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. 

W szkoleniu uczestniczyło 14 studentów z kilku uczelni rolniczych. W drugim dniu szkolenia odbyły się warsztaty praktyczne w gospodarstwie rolnym utrzymującym trzodę chlweną i bydło opasowe, udostępnionym przez delegata RP MIR z powiatu tarnowskiego miejscowość. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział oraz nabyte kompetencje. 

Barbara Czapla, biuro MIR w Tarnowie


 

Galeria


Licznik odwiedzin: 887602