Nabór uczestników na wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski


„Wyjazd studyjny do gospodarstw rodzinnych Wielkopolski szansą rozwoju obszarów wiejskich oraz przeniesienia dobrych praktyk na teren Małopolski”

Małopolska Izba Rolnicza zaprasza na 3-dniowy wyjazd studyjny do Wielkopolski. Celem organizacji wyjazdu jest zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarstw rodzinnych województwa wielkopolskiego oraz ułatwienie wymiany wiedzy i doświadczeń między rolnikami z Małopolski, a rolnikami z Wielkopolski, a także dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej liczby gospodarstw rodzinnych.
Wyjazd umożliwi uczestnikom nawiązanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, poszukiwanie nowych kierunków produkcji żywności oraz podejmowanie działań zmierzających do skracania łańcuchów dostaw. Wizyty w wielkopolskich gospodarstwach będą również inspiracją do przenoszenia zdobytych informacji i rozwiązań na grunt naszego województwa.   

Liczba uczestników: 50 osób
Czas trwania wyjazdu: 3 dni
Termin wyjazdu: 26-28 czerwca 2023 r.

Do udziału w wyjeździe zapraszamy:

 • rolników 
 • członków izb rolniczych
 • doradców rolniczych

Nabór prowadzą:

 • Małopolska Izba Rolnicza
 • Gmina Gołcza

Planowany ramowy program wyjazdu studyjnego:

I dzień:

6.00 – wyjazd grupy z Miechowa
13.00-14.00 – obiad na trasie
15.00 – wizyta w Pasiece Justyny Mazurek w Noskowie (lub tożsamym gospodarstwie), ok. 2,5 h zwiedzania
17.30 – przejazd do hotelu w Poznaniu
19.00 – zakwaterowanie na nocleg w hotelu w Poznaniu
20.00 – kolacja

II dzień:

7.00-8.00 – śniadanie w hotelu
8.00 – wyjazd grupy do Lwówka i wizyta w gospodarstwie drobiarskim Pietryka, Bąbelek – gospodarstwo rodzinne zajmujące się produkcją brojlerów (lub tożsame), ok. 2,5 – 3 h zwiedzania
12.00 – wyjazd grupy do miejscowości Łagwy i wizyta w gospodarstwie Państwa Justyny i Przemysława Galas – gospodarstwo rodzinne zajmujące się produkcją warzywniczą (lub tożsame), ok. 2 h zwiedzania
15.00 – obiad na trasie
17.00 – spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sali konferencyjnej hotelu
20.00 – kolacja w hotelu

III dzień: 

7.00-8.00 – śniadanie w hotelu
8.00 – wyjazd grupy do Konarzewa i wizyta w gospodarstwie rolnym Aliny Kaczały-Szymczak – gospodarstwo rodzinne ukierunkowane na produkcję bydła mlecznego (lub tożsame), ok. 2,5 h zwiedzania
13.00 – wyjazd grupy do Miechowa
14.00 – obiad na trasie
21.00 – przyjazd do Miechowa

W ramach wyjazdu uczestnicy będą mieli zapewniony:

 • przejazd autokarem z klimatyzacją i WC, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych
 • zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z programem (2 noclegi w hotelu o standardzie min. 3-gwiazdkowym, 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje)
 • ubezpieczenie KL i NNW
 • opiekę pilota
 • wizyty w gospodarstwach

Kryteria wyboru uczestników:

 • osoby pełnoletnie
 • rolnicy
 • członkowie izb rolniczych
 • doradcy rolniczy

O zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do wypełnienia przez uczestników wyjazdu:

►zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) (do pobrania: ►docx; ►pdf)

Nabór w terminie od 7 do  20 czerwca 2023 r.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 41 230 80 88.
Organizator zastrzega możliwość odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od niego.

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Kulgawczuk, Katarzyna Węgiel
Małopolska Izba Rolnicza
Biuro w Miechowie
ul. Racławicka 27/4
32-200 Miechów
tel./fax +48 41 230 80 88
e-mail: mir.miechow@gmail.com

PARTNER PROJEKTU:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151527