10 lipca 2015 r. - Walne Zgromadzenie MIR!


W dniach 15-17 czerwca odbywały sie pierwsze posiedzenia rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej, podczas których członkowie rad wybierali swoich przewodniczących oraz delegatów do Walnego Zgromadzenia MIR. 

Pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia V kadencji MIR, w którego skład wchodzą nowowybrani przewodniczący rad oraz delegaci do WZ, odbędzie się 10 lipca 2015 r. W tym dniu wybrany zostanie Zarząd MIR oraz pozostałe organy izby: Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetowa.

Skład osobowy poszczególnych rad, skład Zarządu MIR oraz ww. Komisji dostępny będzie w zakładce "O NAS".


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1088503