Do 18 marca producenci trzody i mleka mogą składać wnioski o przyznanie pomocy


Od  18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

O pomoc mogą wnioskować rolnicy, którzy mieli nie więcej niż 2 tys. świń (stan na 30 września ub.r.). W okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń przez nich sprzedanych zostało poddanych ubojowi w rzeźni oraz w ostatnim kwartale 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem na ubój od 5 sztuk do 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 albo loch o kodzie CN 0103 92 11.

Wsparcie dla producentów mleka będzie przysługiwało tym, którzy w roku kwotowym 2014/2015 sprzedali nie mniej niż 15 tys. kg i posiadają co najmniej 3 krowy. Pomoc finansowa będzie udzielana do maksymalnie 300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu. Na podstawie wniosków od rolników zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która będzie podzielona na ilość kilogramów mleka.

Na pomoc dla producentów świń i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.

Wnioski o udzielenie wsparcia będą przyjmowane w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta od 18 lutego do 18 marca 2016 r. Można je także wysyłać pocztą. O przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane najpóźniej do 18 czerwca br. Wydadzą je dyrektorzy OT ARR, w których zostały złożone wnioski. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.

Adres Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, do którego wnioski powinni składać małopolscy producenci:

OT ARR Kraków
ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków
tel. 12 429-56-60, 426-49-20

Adresy pozostałych OT ARR

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

Rolnicy, którzy będą ubiegać się o nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny, powinni pamiętać o obowiązku aktualizacji danych posiadaczy zwierząt oraz zgłoszeń zwierząt w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR

 22 661 72 72

ARR zachęca wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Telefonicznym Punktem Informacyjnym. 

Poniżej najczęściej zadawane pytania:

Tymczasowa nadzwyczajna pomocy dla producentów mleka (.pdf) 
Tymczasowa nadzwyczajna pomocy dla producentów świń (.pdf

 


Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych”

Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka Tnp1_W1 
Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolneg

Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń w ramach „Tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych” 

Załącznik nr 1: Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Wpw_P1_f1 
Załącznik nr 2: Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego 
Załącznik nr 3: Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 141)

Źródło: ARR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1578332