ARiMR ws. stosowania formularzy jednopodpisowych


W odpowiedzi na pismo MIR z dn. 08.02.2021 r. Małopolski Oddział Regionalny ARiMR poinformował, że zgodnie z art. 12 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. DzU 2020 r., poz. 2001) zgłoszenia w formie pisemnej należy dokonać na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po dniu 31.12.2020 r. Agencja nie udostępnia już podmiotom zewnętrznym formularzy dwupodpisowych i przewiduje zastosowanie tylko tzw. jednopodpisowych formularzy (bez możliwości podpisania jednego zgłoszenia zarówno przez kupującego jak zbywającego). Zmiana została wprowadzona na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, pismem z dn. 28.10.2019 r.
Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Lekarza Weterynarii zawartym w ww. piśmie, dotychczas obowiązujący formularz zgłoszeniowy dotyczący przemieszczenia zwierzęcia, zawierający dwa podpisy, zarówno zbywającego jak i nabywającego zwierzę, wykorzystywany był do poważnych nadużyć ze strony podmiotów sprzedających i nabywających zwierzęta gospodarskie, które były trudne do wykrycia. Ponadto, przyczynił się do generowania nieprawidłowości w bazie danych.

Zmiana na zgłoszenia na jednopodpisowe, w opinii Głównego Lekarza Weterynarii, z pewnością zwiększy szczelność i wiarygodność Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Zastosowanie formularzy jednopodpisowych dodatkowo usprawni proces przekazywania do ARiMR informacji o zdarzeniach dotyczących zwierząt, oraz zachęci większą liczbę użytkowników do korzystania z Portalu lRZPlus, tj. aplikacji internetowej dla posiadaczy zwierząt, dzięki której hodowcy zwierząt mogą składać zgłoszenia zwierzęce dotyczące bydła, owiec, kóz i swiń za pośrednictwem sieci Internet, oraz przeglądać informacje zgromadzone na podstawie tych zgłoszeń w systemie IRZ.


 

attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1424394