ARiMR: zwiększona pula środków na dopłaty do oprocentowania linii inwestycyjnych


6 lutego br. ARiMR na internetowej platformie aplikacyjnej współpracującym z nią bankom udostępni dodatkowe środki na dopłaty do oprocentowania kredytów z linii PR, RR i Z. W przypadku pozostałych linii kredytowych nic się nie zmienia.

Pierwszy raz, limity akcji kredytowej oraz na środki na dopłaty do oprocentowania kredytów w 2023 r. zostały udostępnione 23 stycznia. Atrakcyjność kredytów preferencyjnych polega na tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa pomaga beneficjentom w ich spłacie. Wsparcie może być realizowane przez spłacanie za rolników części należnych bankowi odsetek (tak jest w przypadku kredytów z linii PR, RR, Z, K01, K02, KPS) lub pokrycie przez ARMR części kapitału kredytu (linia MRcsk). Co istotne, to banki, a nie Agencja, po rozpatrzeniu dokumentów, podejmują decyzję o przyznaniu preferencyjnego kredytu.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji:

  • linia PR – przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów;
  • linia RR – inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym;
  • linia Z – zakup użytków rolnych;

- limit akcji kredytowej: 150 mln zł,
- 4 mln zł na dopłaty do oprocentowania (wcześniej pula środków wynosiła 1,1 mln zł)

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych:

  • linia K01 - inwestycyjna;
  • linia K02 – obrotowa.

- limit akcji kredytowej: 100 mln zł,
- 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF - linia KPS:

- limit akcji kredytowej: 10 mln zł,
- 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania.

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników - linia MRcsk:

- 5 mln zł na dopłaty do tych kredytów.

O kredyty w ramach linii PR, RR, Z, K01, K02, i MRcsk rolnicy mogą ubiegać się w: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Natomiast linia KPS - ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF - znajduje się w ofercie: SGB-Banku S.A. a także zrzeszonych i współpracujących z nim banków spółdzielczych, Banku BPS SA oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

W 2022 roku banki współpracujące z ARiMR udzieliły najwięcej kredytów z linii Z – zakup użytków rolnych – łącznie było ich 899 na kwotę blisko 259 mln zł.

►Więcej informacji o kredytach preferencyjnych 
 
Źródło: ARiMR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1967327