ASF w Małopolsce - obszary objęte ograniczeniami


Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w dniu 22 lipca 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1205 zmieniającego załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które wyznacza obszary objęte ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) obejmujące część obszaru województwa małopolskiego, w tym:

  • obszar objęty ograniczeniami nr I (strefa niebieska): powiat brzeski, gorlicki, część powiatu dąbrowskiego, część powiatu tarnowskiego, nowosądecki, miejski Nowy Sącz, proszowicki,
  • obszar objęty ograniczeniami nr III (strefa czerwona): gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim; gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim, powiat miejski Tarnów.

Aktualna regionalizacja ASF znajduje się pod linkiem: ►https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie (wraz z Planem bezpieczeństwa
biologicznego), zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Wytyczne określają warunki, jakie musi spełnić gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną, z którego świnie, materiał biologiczny oraz produkty pochodzenia zwierzęcego będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami.


►Komunikat nr 3 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia obszarów objętych ograniczeniami nr I oraz III w województwie małopolskim.

►Komunikat nr 2 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2021 r. dotyczący wyznaczenia 2 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r. w województwie małopolskim

►Komunikat nr 1 Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 lipca 2021r. dotyczący wyznaczenia 1 ogniska afrykańskkiego pomoru świń (ASF) w 2021r. w województwie małopolskim.

Źródło: WIW w Krakowie


►ASF w Małopolsce - I Komunikat Małopolskiego Lekarza Weterynarii, 23-07-2021
 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642849