Agroleśnictwo w teorii i w praktyce, trzydniowy wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2022 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

„Agroleśnictwo w teorii i w praktyce”

ma na celu przeszkolenie grupy rolników i doradców rolnych z Małopolski na temat systemów agro-leśnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2022 r. podczas 3-dniowego wyjazdu, połączonego z wizytami w krajowych gospodarstwach rolnych wdrażających praktyki rolno-leśne. Szkolenie pozwoli na uzyskanie i/lub podniesienie wiedzy rolników oraz wiedzy i kwalifikacji doradców rolnych z zakresu agroleśnictwa, z uwzględnieniem możliwości wdrażania praktyk rolno-leśnych oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z uwarunkowań glebowych i klimatycznych województwa małopolskiego. Szkolenie przeprowadzą czołowi Polscy eksperci, zajmujący się agroleśnictwem, bioróżnorodnością i ochroną gleb.
Efektem realizacji operacji będzie podniesienie wiedzy i kwalifikacji z zakresu agroleśnictwa 40-osobowej grupy rolników i doradców rolnych z Małopolski. Podczas 3-dniowego wyjazdu szkoleniowego uzyskają oni wiedzę na temat możliwości wdrażania praktyk rolno-leśnych, korzyści ekonomicznych i środowiskowych wynikających z tych systemów gospodarowania oraz potencjalnych zagrożeń związanych z uwarunkowaniami glebowymi, przyrodniczymi i klimatycznymi województwa małopolskiego. Zdobytą wiedzę uczestnicy wyjazdu będą mogli skonfrontować z doświadczeniem producentów rolnych, którzy zdecydowali się już na wdrożenie systemów rolno-leśnych w swoich gospodarstwach. Pozyskanie wiedzy ułatwi również ewentualną aplikację o wsparcie do systemów rolno-leśnych w ramach płatności bezpośrednich, przewidywane w Planie Strategicznym wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Partner projektu:

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO z siedzibą w Karniowicach

►Plakat informacyjny (do pobrania pdf)

«««♦»»»

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


Informacje o kolejnych etapach realizacji operacji:

►Agroleśnictwo w teorii i w praktyce, wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski, 23-06-2022

►Agroleśnictwo w teorii i w praktyce - zapraszamy na wyjazd szkoleniowy dla rolników i doradców rolnych z Małopolski, 26-05-2022 

«««♦»»»

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1802030