Apel PLW w Miechowie do hodowców drobiu


W związku z wystąpieniem w dniach 2-3.11.2021 r. na terenie powiatu siedleckiego, woj. mazowieckie, wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 (potencjalnie patogenny dla ludzi), u indyków rzeźnych utrzymywanych w gospodarstwach komercyjnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie apeluje do hodowców drobiu z terenu gmin pow. miechowskiego o opodjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych, zabezpieczajacych teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

  • zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych
  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczajacy jego kontakt z dzikimi ptakami
  • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostep do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki
  • przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
  • karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczajacy paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku
  • czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu
  • stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejscicm do budynków inwentarskich

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierajacej informacje na temat: liczby padłych ptakow, spadku pobierania paszy lub nieśności. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo na jbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej. Wszelkie bieżace informacje oraz aktualną sytuacją epizootyczną odnośnie grypy ptaków można śledzić na stronie Głownego Inspektoratu Weterynarii https://www.wetgiw.gov.pl

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej gry pyptakow (Dz U z 2017 r. poz 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina, że wszystkie osoby posiadające drób obowiazane są zgłosić taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów.

W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

►Pismo PLW w Miechowie z dn. 05.11.2021 r.

►Apel MWLW do hodowców drobiu 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642789