Autopoprawka do projektu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane


Autopoprawka do przekazanego w dniu 26 kwietnia 2023 r. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane

► druk nr 3178-A.

Prosimy o przysłanie opinii i uwag na e-mail: mir@mir.krakow.pl lub sekretariat@krir.pl, w terminie do 12 maja 2023 r.

Źródło: Sejm RP 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282060