Badania rolnicze od 15 do 29 stycznia 2021 r.


W dniach od 15 do 29 stycznia 2021 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 15 – 18 stycznia 2021 r., dostępnego na stronie

►https://rolnictwo.stat.gov.pl,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 – 29 stycznia 2021 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15 – 25 stycznia 2021 r., dostępnego na stronie:

►https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,

  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26 – 29 stycznia 2021 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie

►http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:

►http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.                                                                                 

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 13 – 14  stycznia w godzinach 8-15 oraz w dniach 15 – 29 stycznia w godzinach 8-18).

Źródło: GUS


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1369359