Carving - dekoracje z owoców i warzyw - zajęcia warsztatowe dla KGW z powiatu nowosądeckiego


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2023 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

    Operacja pn.

„Carving – dekoracje z owoców i warzyw – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”

Celem operacji jest podniesienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności tworzenia nowoczesnych dekoracji z owoców i warzyw. Podczas 6 zajęć warsztatowych dla 90 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatów: tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i tarnowskiego zostanie przekazana przez instruktora wiedza teoretyczna i praktyczna w zakresie carvingu.

W dniu 30 czerwca br. Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała czwarte warsztaty dla przedstawicieli KGW w ramach realizacji projektu „Carving – dekoracje z owoców i warzyw – warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich”. W warsztatach, które odbyły się w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski w Rytrze, uczestniczyło 15 przedstawicielek KGW z powiatu nowosądeckiego: KGW z Rytra, KGW z Bartkowej, KGW z Siennej, KGW z Popowic, KGW z Mszalnicy, KGW z Mystkowa, KGW z Woli Kosnowej, KGW z Woli Kroguleckiej, KGW z Mostek, KGW z Łącka, KGW z Maszkowic, KGW z Krasnego Potockiego. 

Efektem warsztatów było podniesienie wiedzy uczestników oraz nabycie umiejętności rzeźbienia w owocach i warzywach, które będą przydatne w działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki doświadczeniu instruktora, Pani Doroty Kulig-Marcisz, uczestniczki warsztatów zdobyły cenną wiedzę i umiejętności praktyczne, własnoręcznie wykonując rzeźby w owocach i warzywach. Warsztaty nie tylko przyczyniły się do nabycia nowych umiejętności, ale również zintegrowały przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z różnych miejscowości województwa małopolskiego. Taka forma integracji z pewnością pozytywnie przełoży się na aktywność i współpracę.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dotacji uzyskanej przez Małopolską Izbę Rolniczą z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

PARTNERZY PROJEKTU:

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji
bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


►Carving, warsztaty tworzenia dekoracji z owoców i warzyw dla KGW, 28-04-2023

 

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2540254