Co zrobić aby unijny łańcuch dostaw żywności był bardziej sprawiedliwy


Komisja Europejska prowadzi ogólnounijne konsultacje publiczne na temat tego, jak uczynić unijny łańcuch dostaw żywności bardziej sprawiedliwym. W związku z powyższym KE zwraca się do rolników, obywateli i innych zainteresowanych stron o wzięcie udziału w konsultacjach internetowych, które potrwają do 17 listopada br. 

Komisja Europejska jest zainteresowana zgromadzeniem opinii, ponieważ umożliwią jej one dokonanie oceny konieczności i celowości podjęcia działań na szczeblu UE w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych lub uregulowania takich praktyk.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przedstawienia swoich poglądów, opinii na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności.  

Informacje na temat konsultacji 
►Kwestionariusz konsultacyjny

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 732598