Dokumenty pomocne przy szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych


Wczesne nadejście wiosny, które w tym roku nastąpiło już w marcu, niesie ryzyko szkód w wyniku przymrozków wiosennych. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi została powołana „Grupa Zadaniowa do spraw monitoringu występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powodujących straty i szkody w rolnictwie”.

Pierwsze posiedzenie tej grupy odbyło się 11 kwietnia br. Zgodnie z ustaleniami przewodniczący Grupy, podsekretarz stanu Rafał Romanowski, wystąpił do Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z prośbą o zbieranie informacji o ewentualnych stratach spowodowanych lokalnymi przymrozkami na terenie kraju.

Obecnie resort nie otrzymał jeszcze informacji o wystąpieniu takich strat. Jednak w celu ułatwienia ewentualnych prac komisji do szacowania strat w ministerstwie został opracowany jednolity, uproszczony, interaktywny wzór wniosku, który znajduje się na stronie MRiRW: http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc.

Od ubiegłego tygodnia rolnicy mogą ubezpieczać swoje uprawy na warunkach preferencyjnych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeniowymi. ►Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

Dokumenty pomocne przy szacowaniu strat powstałych w wyniku miekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

►31.03.2016 r. - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (.pdf 268,57 kB).

►Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich (.pdf 1,44 MB). 

►Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2017 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne (.xlsx 119,03 kB). 

►Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2017 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne (.xlsx 117,73 kB).
 
Źródło: MRiRW  


►Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach w rolnictwie już obowiązuje 
►Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1443492