Elektroniczne zgłaszanie szkód łowieckich


Od 1 września 2020 szkodę łowiecką w uprawie rolnej można zgłosić bezpłatnie poprzez portal OnGeo Agro ►https://agro.ongeo.pl/.  Zaletą portalu onGeo Agro jest automatyczne przyporządkowanie wskazanej na mapie działki ewidencyjnej lub wrysowanej uprawy, do właściwego koła łowieckiego i/lub nadleśnictwa upoważnionego do rozstrzygania sprawy odszkodowania. Poszkodowany, najczęściej rolnik, nie musi poszukiwać więc właściwych adresów i kontaktów dla lokalizacji działki – czyni to system elektroniczny.

System w większości podpowiada odpowiednie dane lokalizacyjne, pozwala wygenerować dokument „zgłoszenia szkody” zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, oraz wysłać go do wskazanego adresata. W portalu przewidziano również bezpłatne narzędzia do generowania protokołów oględzin i protokołów oszacowania szkody opartych na formularzach protokołów i wbudowanym kalkulatorze. Te ostatnie funkcjonalności również są bezpłatne a usprawniają pracę komisji szacującej szkodę. Dodać należy że zgłaszanie elektroniczne szkody powiązane jest z mapą w związku z tym zgłaszana szkoda wizualizowana jest na mapie i jednoznacznie identyfikowana w terenie dlatego nie wymaga ponownego wyszukiwania na podstawie numeru działki. Zgłaszający szkodę może dokładnie wrysować granice uprawy przez co strony już przed wyjściem w teren mogą dokładnie rozeznać uwarunkowania szacowanej powierzchni. Co więcej strony procesu mogą zamówić wykonanie zobrazowań uprawy z drona lub skanu lotniczego w celu pomiaru wielkości szkody – w szczególności powierzchni uszkodzenia. W dalszym procesie szacowania strat w uprawie wyniki analizy teledetekcyjnej mogą stanowić podstawę do udokumentowania i wyliczenia wielkości szkody.

Opracowany system elektronicznego zgłaszania szkód jest zarówno rozwiązaniem wielu problemów technicznych związanych z procedurą zgłaszania i szacowania jak też dobrym rozwiązaniem w okresie COVID-19 służącym komunikacji elektronicznej. System obsługi szkód przyczynia się też rozwiązaniu problemów w szacowaniu szkód łowieckich wskazanych w raporcie NIK: ►https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/szkody-lowieckie.html.

Źródło: ppr


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1764193