GIW ws. procedury wykrywania koronawirusa u zwierząt


W związku z informacjami o wykrywaniu w niektórych krajach wirusa SARS-CoV-2 u zwierząt gospodarskich, kotowatych zarówno domowych, jak i dzikich, utrzymywanych w ogrodach zoologicznych oraz u psów towarzyszących, Główny Inspektorat Weterynarii opracował procedurę pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywanła ww. wirusa, opracowaną w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Próbki do badań laboratoryjnych od zwierząt w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 należy kierować bezpośrednio do Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - PIB w Puławach. Przedmiotowe badania wykonywane będą odpłatnie na koszt zlecającego badanie. 

Choroba COVID-19 nie jest zaliczana do chorób zwalczanych z urzędu, ani też rejestrowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak również przez OIE. Mając na uwadze powyższe należy zatem pamiętać, że wykrycie wirusa u zwierząt, nie wiąże się, w chwili obecnej, z żadnym postępowaniem administracyjnym w tym zakresie.

►Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 26.05.2020 r. wraz z procedurą 

Źródło: KRIR 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1333636