Gospodarstwa agroturystyczne bez tarczy...


Od kilku miesięcy właściciele gospodarstw agroturystycznych na Podhalu informują o bardzo trudnej sytuacji, zwracając się m.in. do jednostek samorządu terytorialnego i do małopolskiego samorządu rolniczego. Gospodarstwa, które dotychczas mogły prosperować dzięki dodatkowej działalności agroturystycznej, w związku z pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami, zostały pozbawione tego źródła dochodu. Niestety nie przewidziano ich w żadnym programie pomocowym.

Małopolska Izba Rolnicza zwróciła się w tej sprawie do Krajowej Rady Izb Rolniczych, z prośbą o interwencję.

Na szczeblu lokalnym, działania podjęli również radni powiatu nowotarskiego. 28 stycznia br. Podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Nowotarskiego, poza stałymi elementami posiedzenia, Przewodniczący Tadeusz Rafacz wprowadził do porządku obrad głosowanie nad rezolucją dotyczącą wsparcia dla gospodarstw agroturystycznych, które zostały pominięte przy dzieleniu rządowej pomocy dla przedsiębiorstw. Tymczasem stanowią one znaczący filar branży turystycznej, również na terenie powiatu. W tekście rezolucji czytamy m.in.: "Rada Powiatu Nowotarskiego udziela poparcia działaniom podejmowanym przez Polską Federację Turystki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, mającym na celu udzielenie pomocy finansowej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną na obszarach wiejskich, bez wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Mając na uwadze, że również na terenie powiatu nowotarskiego funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne prowadzące działalność, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez jej rejestrowania w ewidencji działalności gospodarczej, Rada Powiatu Nowotarskiego uznaje za w pełni uzasadnione objęcie pomocą rządową także tego rodzaju aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich". Rezolucja została przyjęta jednogłośnie i przekazana do: Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy, Prezesa Zarządu PFTW „GG” Wiesława Czerniec, Sekretarza Stanu w MRPiT Andrzeja Guta-Mostowego oraz parlamentarzystów z terenu Podhala.

W dniu 05.02.2021 r. Przewodniczący T. Rafacz otrzymał w odpowiedź, w piśmie z Departamentu Turystyki MRPiT, w którym poinformowano o działaniach podejmowanych przez resort rozwoju w celu wsparcia gospodarstw agroturystycznych. Treść pisma przedstawił Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki podczas posiedzenia Rady Powiatowej MIR w Nowym Targu w dn. 25.02.2021 r. Poniżej cytujemy fragment tej odpowiedzi:

"1. Wszyscy rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych zyskali w ramach tarczy antykryzysowej prawo do odroczenia zwrotu wpłat za usługi niewykonane z powodu COVID-19, oraz zaproponowania klientowi vouchera w zamian za zwrot gotówki. Zgodnie z art. 15zp ust.4 ustawy z dn. 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) „przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dn. 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
2. Każdy z rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych samodzielnie podjął decyzję o zasadach prowadzenia tej działalności.

2.1. Część rolników zdecydowała, że będzie prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą ze wszystkimi obciążeniami i konsekwencjami z tym związanymi. Są to płatnicy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie ZUS. Mogą oni korzystać z instrumentów oferowanych przez tarcze antykryzysowe pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów."

►Pismo MRPiT z dn. 05.02.2021 r.

Lucyna Chęcińska, biuro MIR w Nowym Sączu


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1424411