I Posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR


6 lipca 2021 r. w Parzniewie odbyło się I stacjonarne posiedzenie Rady do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Rada dokonała wyboru w trybie jawnym Prezydium, w skład którego weszli:

 • Mładanowicz Rafał (woj. pomorskie) – Przewodniczący Rady
 • Kazaniecki Krzysztof (woj. warmińsko-mazurskie) – I Zastępca Przewodniczącego
 • Madejski Dariusz (woj. dolnośląskie) – II Zastępca Przewodniczącego
 • Banaszak Bartosz (woj. wielkopolskie) – Członek Prezydium
 • Kołodziejczyk Piotr (woj. śląskie) – Członek Prezydium

Celem Rady jest w szczególności:

 • aktywizacja osób młodych na obszarach wiejskich;
 • dokonanie analizy przepisów dotyczących wsparcia młodych rolników oraz tworzenie propozycji rozwiązań ułatwiających osobom młodym rozpoczynanie i prowadzenie działalności rolniczej;
 • wskazywanie problemów dotyczących sytuacji osób młodych na obszarach wiejskich oraz propozycji ich rozwiązań;
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa dzięki aktywizowaniu osób młodych;
 • tworzenie propozycji rozwiązań zachęcających osoby młode do pozostawania albo do powrotu na obszary wiejskie, w celu koncentrowania na tych obszarach ich aktywności życiowej.

Źródło: KRIR

Komunikat z I posiedzenia Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR z dn. 06.07.2021 r.

 1. Stanowisko w sprawie Terminalu Agro w Gdańsku - Rada uważa, że taka inwestycja jest konieczna i możliwości jej finansowania w ramach KPO są bezdyskusyjne.
 2. Stanowisko w sprawie ASF - Rada uważa, że podejmowane działania w chwili obecnej ukierunkowane są jedynie na ubijanie trzody chlewnej, tym samym likwidowanie produkcji krajowej. Nie widać natomiast walki z wektorem - w przypadku znajdowanych padłych dzików nie zamyka się i wytycza stref, w których wybija się dziki. Do tej pory wybito w Polsce setki tysięcy świń, a dzików tylko kilka tysięcy.
 3. Stanowisko w sprawie wsparcia młodych rolników - w najbliższych tygodniach Rada będzie pracować nad propozycjami m.in. możliwości uzyskania premii dla młodych rolników, którzy nie mieli takiej możliwości we wcześniejszych naborach, a także o liniach kredytowych zakładających spłaty kredytów do 30 lat nie tylko na zakup gruntów rolnych.

Informacje z pracy Rady i podejmowane rozmowy będą przedstawiane w formie komunikatu zamieszczanego na stronie KRIR.

Co najmniej raz w miesiącu będzie się odbywało spotkanie Rady w formie zdalnej.

Przewodniczący Rady
Rafał Mładanowicz

Źródło: KRIR 


Małopolskich rolników e Radzie reprezentuje p. Patryk Natkaniec, Przewodniczący Rady powiatowej MIR w Miechowie.

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2151527