I posiedzenie WZ VII kadencji MIR


3 listopada zakończył się proces wyboru do samorządu rolniczego w województwie małopolskim. Zostały wybrane władze Izby.

W skład Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej weszli:

  • Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu MIR
  • Marek Boligłowa – Wiceprezes Zarządu MIR
  • Grzegorz Płażek – Członek Zarządu MIR
  • Karol Zachwieja – Członek Zarządu MIR
  • Janusz Wałaszek – Członek Zarządu MIR

 

Delegatem do Walnego Zgromadzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych został Pan Jan Marek Lenczowski, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Pan Marek Chudoba, a Przewodniczącym Komisji Budżetowej - Pan Edward Majchrowski.

Samorząd rolniczy, mający ponad 100-letnie tradycje swojego funkcjonowania w Polsce, stoi przed trudnym zadaniem ochrony rolnictwa Małopolski i Polski przed, nie zawsze zrozumiałą, polityką Unii Europejskiej oraz zagrożeniami ze strony potencjalnych możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje, które swą produkcją rolną mogą konkurować z naszym rolnictwem i powodować poważne turbulencje na rynkach produktów rolnych, tak jak to działo się w ostatnim okresie.

Izba stoi przed koniecznością nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz bliską współpracą z samorządami lokalnymi, mającą na celu ochronę ziemi rolnej przed jej dewastacją - co jest grzechem zaniechania w stosunku do przyszłych pokoleń, ochroną gospodarstw rolnych przed konfliktami ze strony nowych mieszkańców wsi, oraz nieuzasadnioną ingerencję w produkcję przez różne organizacje, mieniące się organizacjami zajmującymi się ekologią i ochroną zwierząt.

Izba w Małopolsce, w której mieszka 3,5 mln mieszkańców, zrzesza ponad 440 tys. rolników mających co najmniej 1 ha gruntów rolnych. Stanowi więc znaczący potencjał gospodarczy, którego uwagi i propozycje dla władz województwa małopolskiego powinny stanowić ważny element planowania. Z dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że nie zawsze tak było i mieliśmy do czynienia z częstymi przypadkami marginalizacji znaczenia produkcji rolnej w województwie.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2516292