IV nabór wniosków o przyznanie pomocy na działanie Współpraca, Krótkie Łańcuchy Dostaw


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła IV nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Współpraca” – Krótkie Łańcuchy Dostaw.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa w terminie: od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.

Wsparcie dotyczy realizacji przez grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI) projektów prowadzących do tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, oraz promowania tej formy organizacji dostaw oraz rynków lokalnych.

Wszystkie dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014-2020, których przedmiotem jest TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW, oraz instrukcję ich wypełniania dostępne są na ►stronie internetowej ARiMR.

►Więcej informacji

Podstawa prawna:

  • Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (►DzU z 2020r. poz. 80).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (►DzU z 2020 r. poz. 2399).

Źródło: ARiMR


 

attachments error!
punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1415651