Informacja GUS o produkcji zwierzęcej w 2020 r.


W dn. 13.09.2021 r. GUS opublikował informację sygnalną nt. fizycznych rozmiarów produkcji zwierzęcej w 2020 r.

W 2020 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

  • żywiec rzeźny ogółem – 7241,4 tys. ton, wzrost w stosunku do 2019 roku o 1,9%;
  • mleko – 14399,9 mln litrów, tj. o 2,2% więcej niż w 2019 r.;
  • jaja kurze – 11739,9 mln sztuk, tj. spadek o 2,6% w porównaniu do poprzedniego roku.

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 493,2 kg, a mleka 981 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 959 litrów w 2019 r.
W 2020 r. przeciętna roczna wydajność mleka od jednej krowy wyniosła 5946 litrów i w stosunku do 2019 r. wzrosła o 2,5% (o 143 litry), nieśność kur wzrosła w skali roku o 4,5% i wynosiła 230 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od jednej owcy wynosiła 3,6 kg i była wyższa o 9,1% od odnotowanej w roku poprzednim.

►Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2020 r., informacje sygnalne z dn. 13.09.2021 r. (pdf).

Źródło: GUS


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573091