Informacja Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 26 marca 2020 r.


Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej na bieżąco analizuje aktualną sytuację w rolnictwie małopolskim. Informujemy członków Izby, że przekazaliśmy do Wojewody Małopolskiego ►prośbę o określenie procedur odbioru produktów rolnych w przypadku zachorowania rolnika spowodowanego przez koronawirusa COVID-19.

Jednocześnie Zarząd MIR wystąpił do Krajowej Rady Izb Rolniczych z następującymi propozycjami:

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i przedstawionych w niej uwag, Małopolska Izba Rolnicza ponownie zwraca się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie pilnych działań celem wypracowania mechanizmów chroniących rynek zbytu produkcji rolniczej.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju obnażyła, po raz kolejny, istniejący na rynku dyktat podmiotów skupujących produkty pochodzące z gospodarstw rolnych. Uważamy, że niezbędne jest pilne wprowadzenie następujących rozwiązań:

a) dotyczących regulacji cen skupu produktów pochodzących z gospodarstw rolnych wraz z wprowadzeniem ścisłej kontroli marż handlowych stosowanych w obrocie tymi produktami,

b) ponadto pilnie należy rozważyć uruchomienie mechanizmów przekazywania przez rolników nie sprzedanej produkcji rolniczej na cele tworzenia, nadzorowanych przez państwo, rezerw materiałowych,

c) jednocześnie niezbędne jest również opracowanie i wprowadzenie w życie zasad utylizacji nieodebranych przez podmioty skupujące płodów rolnych których przechowanie na terenie gospodarstwa rolnego jest niemożliwe z przyczyn technologicznych (np. mleko, jaja itp.)”,

Ponadto, w dniu dzisiejszym przekazaliśmy propozycje dotyczące następujących zagadnień:

1. W zawiązku z planowanym, na dzień 31 marca br., terminem rozpoczęcia składnia wniosków na modernizację gospodarstw rolnych (obszar d - maszyny) i restrukturyzację małych gospodarstw (na terenach bez ASF) proponujemy następujące rozwiązania:

a) przesunięcie terminu rozpoczęcia składnia wniosków, lub
b) przekazanie środków przewidzianych na to działanie na rozwiązywanie problemów rynków rolnych związanych z epidemią koronawirusa.

2. Tradycyjnie w okresie wykotów owiec producenci jagniąt z małopolski sprzedawali jagnięta kontrahentom zagranicznym. W chwili obecnej takiej możliwości nie mają. Istnieje zatem konieczność uruchomienia skupu interwencyjnego na rezerwy państwowe, który pozwoli uratować hodowlę owiec i rozwiąże chociaż częściowo problemy ekonomiczne gospodarstw.

Na bieżąco opiniujemy również akty prawne m.in. w zakresie zasiłków chorobowych dla rolników oraz pomocy państwa dla rolników, domowników i pomocników objętych kwarantanną. Nasza propozycja w tym zakresie została rozszerzona o objęcie tą pomocą osób zatrudnionych w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia podkreślając nierozwiązany problem definicji prowadzenia lub nie działalności gospodarczej przez rolnika.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR


►Zarząd MIR ws. procedur i zaleceń dla producentów rolnych
 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1172690