Informacja biura MIR - lipiec 2019


 Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżowych oraz prac Zarządu i biura Izby.

W przygotowaniu opracowania korzystamy m.in. z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony internetowe: www.gov.pl/web/rolnictwo, www.kowr.gov.pl, www.arimr.gov.pl, www.krus.gov.pl, oraz prasa rolnicza (Top Agrar, Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze i in.). 

Publikacja wysyłana jest w wersji papierowej lub elektronicznej do wszystkich delegatów MIR, urzędów gmin województwa małopolskiego oraz instytucji związanych z rolnictwem. Można ją również pobrać ze strony internetowej Izby.


 

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1263898