Informacja biura MIR - wrzesień 2019


Działalność informacyjna i publicystyczna należy do zadań statutowych Izby. Począwszy od 2003 r. pracownicy biura Małopolskiej Izby Rolniczej comiesięcznie przygotowują zestawienie informacji na temat funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, nowych aktów prawnych, interwencji izbowych, aktualnych informacji branżowych oraz prac Zarządu i biura Izby.

W przygotowaniu opracowania korzystamy m.in. z ogólnodostępnych źródeł, takich jak strony  internetowe:

www.gov.pl/web/rolnictwowww.kowr.gov.pl, www.arimr.gov.plwww.krus.gov.pl, oraz prasa rolnicza (Top Agrar, Poradnik Rolniczy, Wiadomości Rolnicze i in.). 

Obecnie publikacja wysyłana jest w wersji elektronicznej do wszystkich delegatów MIR, urzędów gmin województwa małopolskiego oraz instytucji związanych z rolnictwem. Można ją również pobrać ze strony internetowej Izby.

►Informacja biura MIR - wrzesień 2019


 

 

Załączniki


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642787