Informacja o przeprowadzeniu waloryzacji świadczeń od dnia 1 marca 2020 r.


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2020 r. wzrosła wysokość emerytur i rent rolniczych.

W związku z coroczną waloryzacją zostały podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do dnia 29 lutego 2020 r.

Kwota emerytury i renty rolniczej została podwyższona o wskaźnik waloryzacji, wynoszący 103,56%, nie mniej niż o 70 zł.

Jeżeli podwyższona w wyniku waloryzacji kwota emerytury i renty rolniczej była niższa od 1 200 zł, Kasa podwyższyła z urzędu to świadczenie do 1 200 zł.

Od 1 marca 2020 r. Kasa zwaloryzowała 1 090.524 emerytury i renty, w tym:

  • 72 385 emerytur i rent wypłacanych w zbiegu ze świadczeniem przyznanym przez inny organ rentowy (ok. 6,6% wypłacanych świadczeń),
  • 9 510 emerytur i rent wypłacanych osobom, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1 080 986 emerytur i rent rolniczych zostało podwyższonych o 70 zł (ok. 99%),

  • w tym 339.355 świadczeń podwyższono do 1.200 zł (ok. 31%).

Od 1 marca 2020 r. Kasa podwyższyła 920 rodzicielskich świadczeń uzupełniających do kwoty 1 200 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2020 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Źródło: KRUS 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221227