Informacja z otwarcia ofert - dostawa wapna nawozowego - 1/PN/WAP/2016


W dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00, ustalonym jako termin otwarcia ofert, komisja przetargowa reprezentująca Małopolską Izbę Rolniczą, dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia pn. „Dostawa wapna nawozowego dla potrzeb wapnowania gleb zdegradowanych w wyniku powodzi oraz lokalnych podtopień w latach 2009-2013 na terenie niektórych gmin województwa małopolskiego” (nr zamówienia: 1/PN/WAP/2016).

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Małopolska Izba Rolnicza, os. Krakowiaków 54 A/15, 31-964 Kraków.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 493 760 zł (w tym 50% [246 880 zł] w postaci dotacji z WFOŚiGW w Krakowie oraz 50% [246 880 zł] w postaci zapłaty za wykonaną dostawę przez rolników).

Do upływu terminu składania ofert (19.04.2016 r. godz.10:00) złożono jedną ofertę:

1) FG-H „AGRIA” Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

– wapno nawozowe z przerobu skał wapiennych odmiany 02 o zawartości czystego składnika CaO min. 70% wraz z dostawą – 159,98 zł za 1 tonę brutto.

Zaproponowana cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, co wynika z następujących obliczeń:

600 ha (powierzchnia przeznaczona do wapnowania) x 3,6 t (zalecana dawka CaO/ha) = 2 160 t CaO
2 160 t CaO x 100 / 70% = 3 086 t (masy dostarczanego nawozu)
3 086 t x 159,98 zł = 493 698,28 zł (wartość zamówienia zgodnie z ofertą).

W otwarciu ofert nie uczestniczyli przedstawiciele Oferenta.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2514747