Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 62(69) WIOSNA 2023


Zachęcamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Informatora MIR.

      W numerze:

 • Wybory do rad powiatowych MIR – 24.09.2023 r. 
 • Sprawozdanie z działalności statutowej MIR w 2022 r.

Małopolskie rolnictwo w latach 2019-2022:

 • Jak zmienia się małopolskie rolnictwo – najważniejsze wnioski PSR 2020
 • Sytuacja na rynku zbóż w Polsce
 • Rynek produkcji zwierzęcej
 • Analiza uwarunkowań produkcji warzyw
 • Rynek sadowniczy
 • Rolnictwo ekologiczne – stan i perspektywy rozwoju
 • Agroturystyka w Małopolsce

​VI kadencja MIR – działalność statutowa w latach 2019-2022:

 • Stan majątkowy i sprawozdanie z wykonania budżetu 
 • Działalność doradcza, szkoleniowa i opiniodawcza 
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych
 • Działalność informacyjna i wydawnicza
 • Współpraca zagraniczna
 • Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci rolników
 • TUW jako alternatywa dla ubezpieczenia komercyjnego i rola związków wzajemności członkowskiej w TUW

Do pobrania (PDF):

►Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 62(69) - WIOSNA 2023


„Informator Małopolskiej Izby Rolniczej” jest publikacją powstałą z myślą o małopolskich rolnikach - delegatach i członkach Małopolskiej Izby Rolniczej.

Warto wspomnieć, że pierwszy w Polsce biuletyn izbowy wydała w 1998 r. Tarnowska Izba Rolnicza ("Informator TIR"). Po reformie strukturalnej i połączeniu się Izb (Tarnowskiej, Nowosądeckiej i Krakowskiej), w 1999 r., powstała Małopolska Izba Rolnicza, która kontynuuje tę tradycję wydawniczą. Pismo wydawane jest obecnie w nakładzie 3-4 tys. egzemplarzy i jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich rolników uczestniczących w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, seminariach i konferencjach, jak również podczas wystaw, dożynek i innych plenerowych imprez rolniczych.

Autorami artykułów zamieszczanych w Informatorze są głownie pracownicy oraz delegaci Izby. W każdym wydaniu pokazujemy ważne dla małopolskich rolników wydarzenia oraz działania i interwencje podejmowane przez samorząd rolniczy. Zamieszczamy tu ważne informacje branżowe, przekazywane przez instytucje działające w otoczeniu rolnictwa, oraz porady prawne. Pokazujemy problemy i perspektywy - zarówno naszych, małopolskich gospodarstw, jak również sposoby funkcjonowania rolników w innych krajach - głownie u naszych wieloletnich partnerów we Francji, ale też w krajach odwiedzanych przez naszych rolników w ramach organizowanych przez MIR wyjazdów studyjnych. Na łamach Informatora zamieszczamy też opinie osób związanych z rolnictwem i funkcjonujących w tej branży.

Wszystkich, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie w kwestiach dotyczących produkcji rolniczej, problemów z jakimi borykają się rolnicy w prowadzeniu działalności, czy podzielić się pomysłami na ich rozwiązanie, serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich propozycji. Prosimy również o nadsyłanie fotografii, które stanowić będą ilustrację tekstów, lub też będą mogły być zamieszczone w charakterze fotorelacji z ważnych wydarzeń. 

Zamieszczanie artykułów w naszym Informatorze jest bezpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zamieszczeniu nadsyłanych treści, oraz do skracania i wykonania niezbędnych korekt w tekstach nie zamawianych. W Informatorze MIR nie zamieszczamy treści o charakterze politycznym.

Parametry techniczne propozycji materiałów do Informatora MIR:

 • tekst: pliki .doc lub .docx
 • fotografie: pliki graficzne - optymalnie .jpg w rozdzielczości min. 300 dpi.
 • forma przesłania: elektronicznie na adres e-mailowy: j.kalmuk@mir.krakow.pl

​w tytule wiadomości prosimy wpisać: "Propozycja do Informatora MIR".


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2540257