Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 64(71) - WIOSNA 2024


Zachęcamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Informatora MIR.

      W numerze:

 • Sprawozdanie z działalności statutowej MIR w 2023 r.
 • Żywią i bronią – o rolniczych protestach
 • Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych za 2023 r.
 • Kontrowersje wokół wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze w 2024 r.
 • Agroturystyka 2023 - podsumowanie sezonu

 

Działalność szkoleniowa MIR w I kwartale 2024 r.

 • Doświadczalnictwo odmianowe i LZO w województwie małopolskim
 • Rozwój małych gospodarstw – planowany nabór: lipiec 2024 r.
 • Programy rolnośrodowiskowe i szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową
 • Jak skutecznie wnioskować o odszkodowanie za szkody łowieckie
 • Nowe możliwości sprzedaży dla rolników
 • Przepisy prawne odnośnie obrotu ziemią
 • Odnawialne źródła energii – nasza przyszłość
 • Zasady integrowanej produkcji roślin
 • Prawo wodne dla rolników i o gospodarowaniu zasobami wodnymi
 • Ekoschematy – prośrodowiskowy element płatności bezpośrednich

 

 • Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie – jak zapobiegać wypadkom
 • Siła wspólnoty – TUW “TUW” zaufało 2 miliony osób

 

Do pobrania (PDF):

►Informator Małopolskiej Izby Rolniczej nr 64(71) - WIOSNA 2024


„Informator Małopolskiej Izby Rolniczej” jest publikacją powstałą z myślą o małopolskich rolnikach - delegatach i członkach Małopolskiej Izby Rolniczej.

Warto wspomnieć, że pierwszy w Polsce biuletyn izbowy wydała w 1998 r. Tarnowska Izba Rolnicza ("Informator TIR"). Po reformie strukturalnej i połączeniu się Izb (Tarnowskiej, Nowosądeckiej i Krakowskiej), w 1999 r., powstała Małopolska Izba Rolnicza, która kontynuuje tę tradycję wydawniczą. Pismo wydawane jest obecnie w nakładzie 3-4 tys. egzemplarzy i jest bezpłatnie dystrybuowane wśród małopolskich rolników uczestniczących w organizowanych przez nas spotkaniach, szkoleniach, seminariach i konferencjach, jak również podczas wystaw, dożynek i innych plenerowych imprez rolniczych.

Autorami artykułów zamieszczanych w Informatorze są głownie pracownicy oraz delegaci Izby. W każdym wydaniu pokazujemy ważne dla małopolskich rolników wydarzenia oraz działania i interwencje podejmowane przez samorząd rolniczy. Zamieszczamy tu ważne informacje branżowe, przekazywane przez instytucje działające w otoczeniu rolnictwa, oraz porady prawne. Pokazujemy problemy i perspektywy - zarówno naszych, małopolskich gospodarstw, jak również sposoby funkcjonowania rolników w innych krajach - głownie u naszych wieloletnich partnerów we Francji, ale też w krajach odwiedzanych przez naszych rolników w ramach organizowanych przez MIR wyjazdów studyjnych. Na łamach Informatora zamieszczamy też opinie osób związanych z rolnictwem i funkcjonujących w tej branży.

Wszystkich, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie w kwestiach dotyczących produkcji rolniczej, problemów z jakimi borykają się rolnicy w prowadzeniu działalności, czy podzielić się pomysłami na ich rozwiązanie, serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich propozycji. Prosimy również o nadsyłanie fotografii, które stanowić będą ilustrację tekstów, lub też będą mogły być zamieszczone w charakterze fotorelacji z ważnych wydarzeń. 

Zamieszczanie artykułów w naszym Informatorze jest bezpłatne. Redakcja zastrzega sobie prawo do decydowania o zamieszczeniu nadsyłanych treści, oraz do skracania i wykonania niezbędnych korekt w tekstach nie zamawianych. W Informatorze MIR nie zamieszczamy treści o charakterze politycznym.

Parametry techniczne propozycji materiałów do Informatora MIR:

 • tekst: pliki .doc lub .docx
 • fotografie: pliki graficzne - optymalnie .jpg w rozdzielczości min. 300 dpi.
 • forma przesłania: elektronicznie na adres e-mailowy: j.kalmuk@mir.krakow.pl

​w tytule wiadomości prosimy wpisać: "Propozycja do Informatora MIR".


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544859