Inicjatywa białkowa COBORU


Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zaprasza do wzięcia udziału w imprezach popularyzujących uprawę gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W należących do COBORU stacjach doświadczalnych w czerwcu br. zostaną zorganizowane Dni pola roślin bobowatych. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z odmianami tych roślin zalecanymi do uprawy w danym województwie oraz prowadzonymi doświadczeniami odmianowymi z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym, soją a także z innymi grupami roślin uprawnych. W trakcie imprez udzielane są porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony roślin.

Terminarz imprez i więcej informacji o akcji promocyjnej można znaleźć na stronie COBORUDni pola roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W województwie małopolskim Dni pola roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi odbędą się w SDOO w Węgrzcach 28 czerwca 2019 r.

W sierpniu i wrześniu br. COBORU zorganizuje w 14 stacjach doświadczalnych i zakładach doświadczalnych Dni soi.

►Terminarz imprez

W województwie małopolskim Dni  soi odbędą się w SDOO w Węgrzcach 11 września 2019 r.

W okresie jesiennym na terenie wszystkich województw zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu doboru odmian i agrotechniki uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na podstawie m.in. wyników doświadczeń odmianowych przeprowadzonych przez COBORU w 2019 r. Harmonogram szkoleń zostanie podany w późniejszym terminie.

Na stronie internetowej zamieszczono ►publikacje opracowane w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Są to:

  • wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych,
  • wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych,
  • listy opisowe odmian,
  • listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw,
  • foldery i ulotki i filmy.

Publikacje zawierają wyniki wszystkich doświadczeń dla kraju, a w przypadku soi także dla wydzielonych trzech rejonów (południowy, centralny, północny). 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1090148