Inspirująca wymiana doświadczeń, czyli małopolscy rolnicy na Pomorzu Zachodnim


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

«««♦»»»

W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje operację współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.

Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

W dniach 5-9 września 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie.

W wyjeździe wzięło udział 49 rolników ekologicznych, agroturystycznych i konwencjonalnych oraz opiekun merytoryczny. Celem operacji było usprawnienie ekologicznego systemu produkcji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami z Południa, a rolnikami z Północy Polski oraz dążenie do zatrzymania tendencji spadkowej ilości gospodarstw ekologicznych. Wyjazd umożliwił uczestnikom nawiązywanie kontaktów, podejmowanie współpracy agrobiznesowej, poszukiwanie nowych kierunków żywności wysokiej jakości oraz podejmowanie działań zmierzających do skracania łańcuchów dostaw.

Rolnicy wizytowali w gospodarstwie Juchowo Farm, fermie drobiu Państwa Rydzkowskich, plantacji borówki amerykańskiej Polana sp. z o.o., gospodarstwie agroturystycznym „Na skraju lasu” oraz w gospodarstwie pasiecznym Państwa Fujarskich ”Kószka I”.

 

Partnerzy projektu:

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


►Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie, 13-05-2021

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573108