Interwencja MIR ws. nie odraczania rolnikom kredytów bankowych


25 marca 2020 Zarząd KRIR przesłał ►pismo skierowane do ministra rolnictwa, w którym poinformował o trudnej sytuacji rolników posiadających kredyty, oraz zawnioskował o odpowiednie procedury postępowania przez banki, które nie będą dyskryminowały producentów rolnych. 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych otrzymał informację od jednego z Przewodniczących Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej, że jeden z krakowskich banków spółdzielczych nie chce odraczać spłaty rat kredytu na okres do 6 miesięcy. Bank nie widzi w tej chwili potrzeby, odraczania rolnikom spłaty rat, ponieważ branża rolnicza „jakoś” funkcjonuje.
Taka ocena sytuacji przez bank, w opinii rolników, nie znajduje uzasadnienia. Rolnicy sygnalizują bowiem problemy związane z płynnością finansową (ponieśli koszty związane z zakupem m.in. nawozów, nasion, paliwa i to jest bardzo ciężki okres dla rolnika), ale także coraz częstsze problemy ze sprzedażą wyprodukowanych płodów, zaniżaniem cen, czy zmniejszaniem odbioru ilości wyprodukowanego mleka. Przy dużych ratach kredytu, jeżeli okaże się, że za miesiąc kryzys gospodarczy nie pozwoli na sprzedaż produktów rolnych w godziwej cenie, z uwagi na brak popytu, rolnicy mogą zostać pozbawieni środków finansowych. Na ten moment rolnicy nie mogą udokumentować braku wpływu i dlatego zdaniem banku nie może odraczać rat kredytu.
Przedstawiając powyższe, Zarząd KRIR zwraca się do Pana Ministra o wystosowanie do banków procedur postępowania, aby rolnicy mieli takie same możliwości jak pozostałe branże i nie byli pozostawieni sami sobie.
Jak wskazują przedstawiciele izb rolniczych, podobna sytuacja dotyczy wielu banków.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221267