Interwencja w sprawie zasad przedłużania dzierżaw


6 października br. Zarząd KRIR, na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR o podjęcie wspólnych działań mających na celu określenie zasad przedłużania dzierżaw nieruchomości rolnych wschodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Wielkopolski samorząd rolniczy przekazał, że otrzymuje od rolników wiele sygnałów dotyczących nieprzedłużania nawet kilkunastoletnich umów dzierżaw na różne areały, pomimo pozytywnej opinii izby.

Zdaniem Zarządu KRIR przy podejmowaniu takich decyzji należałoby wziąć pod uwagę sytuację dotychczasowego dzierżawcy, który od kilku lub kilkunastu lat gospodarował na nieruchomościach z Zasobu, ponosząc nakłady na ich rozwój i uwzględniał je w planach inwestycyjnych gospodarstwa. Co więcej, zapotrzebowanie rolników na ziemię jest bardzo duże i każda decyzja dotycząca przedłużenia bądź nie umowy dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa powinna być podjęta po wnikliwej ocenie danego przypadku.

Źródło: KRIR 


 

Licznik odwiedzin: 732598