Izby rolnicze gotowe do realizacji programu wapnowania


W związku z zapowiedzianym w dniu 10 maja br. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Ministrem Środowiska uruchomieniem programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, 17 maja 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraził gotowość izb rolniczych do realizacji ww. programu oraz wniósł do Ministra Rolnictwa o przekazanie realizacji tego zadania izbom, jako zadanie zlecone.

Samorząd rolniczy od 20 lat działa na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa oraz podejmowania działań na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa. Izby mogą również realizować zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, w sprawach dotyczących rolnictwa.

Izby rolnicze od lat zabiegają o wznowienie dopłat do wapnowania gleb, przedstawiając argumenty uzasadniające konieczność odkwaszania gleb oraz poprawiania struktury również w kontekście ochrony środowiska. KRIR liczy, że zapowiedziany program zostanie pilnie uruchomiony, gdyż w całym kraju znajdują się gleby wymagające odkwaszenia i poprawy struktury, a proces ten pogłębia się z każdym rokiem.

Źródło: KRIR 


►NFOŚiGW uruchamia nowe programy dla wsi i rolnictwa 
►Działania resortu środowiska na rzecz polskiej wsi 

Licznik odwiedzin: 1008255