Jak chronić wodę w rolnictwie - poradnik dla rolników


(...) Konieczność zatrzymywania wody, retencji i tej wielkiej w zbiornikach rzecznych, i tej w podpiętrzanych jeziorach i stawach, i tej najważniejszej, w glebie na wszystkich naszych polach, jest na najbliższe lata zadaniem priorytetowym.

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gatunków i odmian roślin uprawnych, prostych budowli hydrotechnicznych chcemy przekazać w sposób jak najprostszy, zrozumiały. Oczywiście, sprawy dotyczące ogromnego obszaru gospodarki rolnej, związanego z wodą i mnogość zaproponowanych przez naukę rozwiązań są niemożliwe do omówienia w krótkiej broszurze. Cieszyłbym się, gdybyście, moi koledzy rolnicy, zainteresowali się tym tematem i szukali poszerzenia wiedzy w linkach zawartych przy poszczególnych rozdziałach, czy też w innych znakomitych opracowaniach dotyczących wody w rolnictwie. Od każdego z nas zależy bardzo wiele.
My, rolnicy „czyniąc sobie ziemię poddaną” bierzemy za nią odpowiedzialność przed Bogiem i przed ludźmi. Nadszedł czas próby i naszej odpowiedzialności.

Powyższe słowa to fragment wstępu ministra J.K. Ardanowskiego do publikacji ►udostępnionej przez MRiRW.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

►Gospodarowanie wodą w rolnictwie w obliczu susz, red. N. Dobrzyńska i W. Dembek
Broszura powstała w oparciu o szersze opracowanie pt. „Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu”, zredagowane pod kierunkiem dra P. Łysonia i dra hab. inż. R. Wawra, które zostało przygotowane jako podsumowanie konferencji nt. gospodarowania wodą o tym samym tytule, która odbyła się 5 marca 2020 r. w Puławach.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1262986