Jak postępować w przypadku wizyty przedstawicieli organizacji działającej w obronie praw zwierząt


Redakcja "Tygodnika Poradnika Rolniczego" (nr 9/2020) opublikowała krótką "instrukcję postępowania", która może pomóc rolnikom w sytuacji gdy do ich gospodarstwa zechcą wejść przedstawiciele organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona praw zwierząt. Instrukcja została opracowana przez mec. Teresę Kaczyńską-Kochaniec należącą do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, która współtworzy także inicjatywę Prawa Gospodarza.

Kwestię ewentualnego odebrania zwierząt gospodarskich przez m.in. przedstawicieli organizacji społecznych, reguluje art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt. Do takiego odbioru może dojść wyłącznie w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. W takiej sytuacji policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, może odebrać zwierzę, ale jednocześnie jest zobligowany niezwłocznie powiadomić o tym wójta lub burmistrza, który z kolei musi jak najszybciej wydać decyzję, czy odebranie zwierzęcia było zasadne. 


►Ochrona zwierząt w gospodarstwie rolnym, prawa i obowiązki rolników

►Procedura postępowania w sprawie odebrania zwierząt

►Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do MRiRW w sprawie ustawy o ochronie zwierząt (24.10.2018)

►Odpowiedź MRiRW (29.11.2018)

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1391056