Jak pozyskujemy prąd - struktura paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej w 2020 r.


Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. sprzedawcy energii mają obowiązek przekazywania odbiorcom informacji o strukturze paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku.

Z informacji przekazanej przez PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., wynika, że nadal głównym źródłem energii (ponad 81%) wytworzonej i sprzedanej przez największe przedsiębiorstwo energetyczne w Polsce (pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej), są stałe paliwa kopalne: węgiel kamienny - 47,55%; oraz węgiel brunatny - 33,92%.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2020 roku (►www.pge).

W przypadku innych, dużych, krajowych dostawców energii, podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji prądu również jest węgiel. Jednak grupa ENERGA-OBRÓT SA wyróżnia się największym, bo ponad 32% udziałem odnawialnych źródeł energii (w tym: 21% energetyka wiatrowa, 5% - energetyka wodna; 3% - biomasa, 2% - energia słoneczna).

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2020 r. (►www.energa).

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej do TAURON Polska Energia S.A. w roku 2020 (►www.tauron).

 

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w 2020 roku przez ENEA S.A. (►www.enea). 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1471151