Japońska technologia naturalnego zwiększania plonów


Ambasada RP w Tokio przekazała do KOWR ofertę współpracy od japońskiej firmy Agrevo Bio Co. Ltd (►https://www.agrevo.life/) skierowaną do dużych gospodarstw rolnych.

Strona japońska dysponuje opracowaną i opatentowaną przez Setsuzo Tanaka technologią wzrostu wydajności produkcji rolnej poprzez poddawanie nasion niskim temperaturom („Freeze-thaw awakening technology”, FTAT), która pozwala na:

  • zwiększenie plonów roślin (w wielu przypadkach o ok. 3-4 razy)
  • znaczne skrócenie czasu od wysiewu do zbiorów (np. w przypadku pszenicy z 2,5 miesiąca do 1,5 miesiąca)
  • uodpornienie roślin na szkodniki i insekty bez konieczności stosowania pestycydów
  • uprawianie roślin tropikalnych nawet w chłodniejszych strefach klimatycznych

Technologia ta jest naturalna, polegała ona początkowo na poddawaniu nasion niskiej temperaturze przez ok. 180 dni. Na obecnym etapie jej ewentualne wdrożenie odbywa się poprzez zanurzenie nasion na 72 godziny w dostarczonym przez firmę Agrevo Bio roztworze z enzymami. Skuteczność metody wydaje się być bardzo duża - tutaj przykładowy materiał video pokazujący różnicę w zbiorach pszenicy po jej zastosowaniu: ►https://youtu.be/CbqPGF91RI0.

Japończycy złożyli w Ambasadzie w Tokio propozycję współpracy na bardzo korzystnych warunkach. Chcą udostępnić swoją technologię wybranym gospodarstwom rolnym za darmo, dzieląc się zyskiem ze wzrostu wydajności produkcji. Zależy im na nawiązaniu współpracy z jednym lub kilkoma rekomendowanymi gospodarstwami rolnymi w Polsce. Strona japońska szuka gospodarstw o jak największym areale upraw, pod uwagę biorą te o powierzchni co najmniej 50 ha.

►Prezentacja przekazana przez przedstawicieli firmy Agrevo Bio Co. Ltd.

►link do wykładu prof. Tanaka na temat opracowanej przez niego technologii.

Producenci zainteresowani ww. ofertą współpracy proszeni są o przekazanie swoich danych kontaktowych do ►biura MIR

lub bezpośredni kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej
Departament Wsparcia Eksportu KOWR
Tel. +48 22 376 71 36
Kom. + 48 604 979 603


 

Załącznikipunktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245697