Projekty realizowane przez MIR w 2020 roku w ramach KSOW


• • • • •

W 2020 roku Małopolska Izba Rolnicza zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• • • • •

► Operacja pn. „Magia ziół i miodów w małych gospodarstwach rolnych”

► Operacja pn. „Podtrzymywanie tradycji – warsztaty praktyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich”


Mając na uwadze sytuację sanitarno-epidemiologiczną i obostrzenia z tym związane, oraz zdrowie i bezpieczeństwo osób uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej, w dniu 17.08.2020 r., podjął decyzję o rezygnacji z realizacji dwóch operacji, których celem była organizacja zagranicznych wyjazdów studyjnych:

► Operacja pn. „Współczesna kobieta w środowisku wiejskim” – wyjazd studyjny do Rumunii i Węgier, oraz

► Operacja pn. „Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca – transfer sprawdzonych sposobów na kształtowanie dobrych relacji między mieszkańcami wsi” – wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec.

Serdecznie dziękujemy naszym Partnerom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w działania związane z realizacją projektu, oraz wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w naszym przedsięwzięciu i przesłały zgłoszenia.


• • • • •

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl 

www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl

• • • •


punktator

Przydatne linki


KSOW - projekty realizowane przez MIR w 2021 r.

► Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych - wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie

► Współczesna kobieta w środowisku wiejskim - wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii

► Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów - szkolenia i zajęcia praktyczne

► Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

► Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich

URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1446866