Projekty realizowane przez MIR w ramach KSOW w 2021 r.


W 2021 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje pięć projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

► I. "Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych" - wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie - planowany termin realizacji 05.09.2021 r.

► II. "Współczesna kobieta w środowisku wiejskim" - wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii - planowany termin realizacji II połowa września 2021 r.

► III. "Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów" - szkolenia i zajęcia praktyczne - planowany termin realizacji wrzesień i październik 2021 r.

► IV. "Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca" - wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec - planowany termin realizacji II połowa września 2021 r.

► V. "Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich" - planowany termin realizacji - sierpień - wrzesień 2021 r.

Wszystkie informacje o kolejnych etapach realizacji ww. operacji będziemy zamieszczać na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładkach dedykowanych poszczególnym projektom.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl
www.mir.krakow.pl


 

 

 

 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1475748