Kalkulacje cen zabiegów agrotechnicznych wykorzystywane w szacowaniu szkód łowieckich


W odpowiedzi na ►pismo MIR z dn. 18.05.2020 r., RDLP w Krakowie przekazała kalkulacje cen zabiegów agrotechnicznych, które są wykorzystywane przez Lasy Państwowe w procesach szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

►Kalkulacje - zboża, okopowe
►Kalkulacje - warzywa, sady
►Kalkulacje - koszty zakładania łąki
►Kalkulacja - produkcja zwierzęca i rośliny pastewne

MIR


 

punktator

Przydatne linki


KSOW - projekty realizowane przez MIR w 2021 r.

► Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych - wyjazd studyjny na Pomorze Zachodnie

► Współczesna kobieta w środowisku wiejskim - wyjazd studyjny na Węgry i do Rumunii

► Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów - szkolenia i zajęcia praktyczne

► Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca - wyjazd studyjny do Austrii i Niemiec

► Chusty malowane - warsztaty artystyczne dla Kół Gospodyń Wiejskich

URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1446867