Kampania multimedialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ


Kampania multimedialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ – krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa - to tytuł operacji realizowanej przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie ogólnopolskiej Kampanii multimedialnej „Wiedz i mądrze jedz” opisującej praktykę sprzedaży bezpośredniej oraz funkcjonowania różnych form systemów KŁŻ w Polsce. W ten sposób Kampania przyczyni się do budowania świadomości wśród producentów, konsumentów, organizatorów systemów KŁŻ oraz interesariuszy rynku żywności o znaczeniu efektów oraz potencjale rynkowym rozwoju systemów KŁZ (w świetle nie wykorzystanych w pełni jeszcze możliwości wynikających z Planu dla Wsi oraz innych działań MRiRW, zmian prawnych i podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach w zakresie sprzedaży bezpośredniej oraz sprzyjających rozwój systemów KŁŻ). Pozytywne i korzystne zmiany dla rolnictwa i rozwoju wsi, które przyniosły i przyniosą w przyszłości inicjatywy KŁŻ i sprzedaży bezpośredniej w Polsce są nie tylko mało znane i doceniane w Polsce, ale również są mało znane zagranicą. Kampania przyczyni się do zmiany tej sytuacji poprzez wyprodukowanie również anglojęzycznej wersji filmów oraz wybranych dobrych praktyk. 

Formy realizacji operacji: 

1. Organizacja 2 webinariów łącznie dla 200 osób na potrzeby Kampanii „Wiedz i mądrze jedz - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”: ►https://prostoodrolnika.pl/webinary/ 

2. Realizacja cyklu 12 filmów - reportaży pt. „Wiedz i Mądrze Jedz – Nowe możliwości dla producentów i konsumentów wynikające z inicjatyw Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności w Polsce i zagranicą” emitowanych w ogólnopolskiej telewizji publicznej TVP3 oraz w internecie na kanale You Tube „Prosto od Rolnika”:
►https://www.youtube.com/channel/UCvCWsUQPkggpsiYQLQaEvgQ
Filmy będą dostępne również na portalu Kampanii – ►https://prostoodrolnika.pl/ 

3. Opracowanie dobrych praktyk w sprzedaży bezpośredniej i organizowaniu systemów KŁŻ (3 ekspertyzy): 

►Kompendium dobrych praktyk KŁŻ

►Dobre praktyki w gastronomii w systemie KŁŻ 

Dobre praktyki w Klubach Zakupowych KLŻ  

4. Modernizacja strony internetowej www.prostoodrolnika.pl. Projektowana modernizacja ma za zadanie stworzenie zupełnie nowych możliwości funkcjonalnych związanych tylko i wyłącznie z celami operacji (Kampanii).

5. Kampania promocyjna  w internecie  „Wiedz i mądrze jedz – publikacja w internecie filmów, dobrych praktyk, pytań i odpowiedzi, webinarów, rekomendacji produktów i producentów oraz informacji dot. problematyki Krótkich Łańcuchów w PL i poza nią. 
►https://prostoodrolnika.pl/
►https://www.facebook.com/ProstoOdRonika/

Operacja skierowana jest do: 

1. Rolników i producentów żywności, którzy uczestniczą bądź mogliby uczestniczyć w zbiorowych działaniach w ramach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej; 

2. Konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. sprzedaży bezpośredniej; 

3. Organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ

4. Interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowanych w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ jako instrumentów rozwoju obszarów wiejskich i poprawą pozycji ekonomicznej i społecznej rolników. 

Filmy realizowane są w ramach projektu Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz - krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”, realizowanego przez Polską Fundację Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Kampania multimedialna WIEDZ I MĄDRZE JEDZ –  krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa jest realizowana w ramach partnerstwa KSOW.

Zostań partnerem KSOW 
►Odwiedź portal KSOW

Szczegóły: www.prostoodrolnika.pl


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245721